حسابداری 2016

مقاله های حسابداری و حسابرسی 2016

در این صفحه می توانید جدیدترین مقالات رشته حسابداری را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این مقالات در دسته های بندی های مختلفی با توجه به سال و موضوع نیز ارائه شده اند. این دسته بندی ها شامل حسابداری مالی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابرسی و … می باشند. خود مقالات انگلیسی که دارای فرمت PDF می باشند را می توانید به صورت رایگان از سایت دریافت نمایید. بیشتر این مقالات دارای ترجمه فارسی آماده نیز می باشند که با پرداخت هزینه می توانید آنها را دانلود نمایید. حسابداری سیستم ثبت و جمع بندی تراکنش های مالی و کاری و تحلیل، بازبینی و گزارش دهی نتایج است. حسابداری فرآیندی است که در آن هر فرد (یا یک حسابدار) به طور نظام مند اطلاعات مالی یک فرد یا شرکت را دنبال می کند. اطلاعات به شکل گزارش های مالی سنجیده، ارزیابی و منتقل می شود. این گزارش ها توسط افراد برای کمک به تصمیم گیری های راهبردی برای خود یا کسب و کارشان استفاده می شود. در حالی که تعریف حسابداری ساده است، اما می تواند فرآیندی دشوار باشد و باید جدی گرفته شود. تولید و تحلیل مناسب گزارش های مالی یک جزء جدانشدنی از کسب و کار سودآور است. داده هایی که در صورت وضعیت مالی شما آورده می شود از معیارهای کاری شما مانند فروش کل و هزینه های ماهانه محاسبه می گردد.

حسابداری 2016

موضوع مقاله حسابداری سال 2016

بهترین موضوع برای یک پژوهش را می توان موضوعی دانست که منابع معتبر زیادی برای آن وجود داشته باشد. در مورد این رشته سعی شده تا این منابع از ژورنال های معتبر بین المللی همچون الزویر و امرالد جمع آوری گردند. یک نهاد قتصادی می تواند یک واحد کسب و کار فعال برای تولید سود یا یک نهاد غیرانتفاعی اجرا کننده عملیات های خیریه باشد. این بدان معنی است که «یک نهاد کاری یا سازمان کسب و کار» به نوع نهاد اقتصادی با هدف سود اشاره می کند. برخی مولفان از «نهاد کسب و کار» برای اشاره به سازمان های سودآور و همچنین غیرانتفاعی استفاده می کنند. در هر صورت، همه نهادهای اقتصادی چه کاری یا غیرانتفاعی، در پردازش و فراهم آوردن اطلاعات مالی متکی به حسابداری هستند. از توضیح ارائه شده و برای پاسخ دهی سرراست، مشخص است که هدف نهایی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای کاربران مختلف است. کاربران از این اطلاعات در تصمیم گیری های اقتصادی بهره می گیرند. در واقع این را می توان از تعریف های مختلف ارائه شده توسط نهادهای حسابداری نمایش داد.

حسابداری یک فعالیت خدماتی است. کارکرد آن فراهم کردن اطلاعات کمی، و اصولاً مالی در مورد نهادهای اقتصادی است که در تصمیم گیری های اقتصادی، انتخاب منطقی در رشته های مختلف، کاری مفید است.

حسابداری فرآیند شناسایی، سنجش و انتقال اطلاعات اقتصادی برای ایجاد امکان قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری کاربران آن اطلاعات است.

هر دو تعریف بالا و ماهیت حسابداری نشان دهنده هدف اساسی آن هستند: تامین اطلاعات مورد نیاز کاربران در تصمیم گیری های اقتصادی.

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi