مقالات مدیریت

شاید تابحال شما هم فکر میکنید آیا اصلا وجود یک بخش مدیریتی با عنوان مدیریت استراتژیک در سازمانها، چه فوایدی میتواند برای آنها داشته باشد؟ کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمانها چیست؟ بگذارید سوال را اینگونه مطرح کنیم: آیا یک سازمان به مدیریت استراتژیک نیاز دارد؟ وجود آن چه فوایدی برای سازمان خواهد داشت؟ امروزه ارزش […]

امروزه کاربرد مباحث مدیریت استراتژیک در سازمانها برای هیچ کس پوشیده نیست. در کشور ما نیز سازمانها برای پیشرفت و برتری در رقابت با سایر ارگانها نیاز دارند تا مدیرانشان کامل با مباحث مدیریت استراتژیک پیشرفته آشنا باشند. دانشگاه های کشور ما نیز در این زمینه تحقیقات و پژوهشهای زیادی انجام دادند و امروزه اهمیت […]

مقالات ترجمه شده

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی