دانلود ترجمه مقاله پذیرش اجباری IFRS، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود

عنوان فارسی

پذیرش اجباری IFRS، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود: تحلیل داده های مربوط به شرکتهای عضو بورس آلمان، فرانسه و بلژیک

عنوان انگلیسی

Mandatory IFRS adoption, investor protection and earnings management: A data analysis of Germany, France and Belgium listed companies

کلمات کلیدی :

  نظریه عامل؛ مدیریت سود؛ پذیرش IFRS؛ حمایت از سرمایه گذار

درسهای مرتبط حسابداری مالی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27 نشریه : Emerald
سال انتشار : 2018 تعداد رفرنس مقاله : 52
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این مقاله

وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
قیمت دانلود ترجمه مقاله
46,800 تومان
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. پیشینه نظری 2.1. عوامل تعیین کننده حمایت از سرمایه گذاران 2.1.1. عوامل تعیین کننده قانونی حمایت از سرمایه گذاران 2.1.2. حسابدار و عوامل تعیین کننده مالی که از سرمایه گذار حمایت می کنند 2.2. انگیزه های مدیریت سود 2.2.1. منافع سهامداران 2.2.2. کنترل هزینه های سیاسی 2.2.3. منافع سهامداران دیگر 3. مروری بر مقالات و ارائه فرضیه 4. طراحی تحقیق 4.1. داده ها و نمونه 4.2. مدلها و تعریف متغیرها 4.2.1. متغیر وابسته: ارزیابی مدیریت سود 4.2.2. متغیرهای وابسته 4.2.2.1. معیار ارزیابی حمایت از سرمایه گذار: کلان به خرد 4.2.2.2. متغیر پذیرش اختیاری IFRS 4.2.3. متغیرهای کنترل 4.2.4. مدلسازی اقتصادسنجی 5. نتایج و بحث و بررسی 5.1. آمار توصیفی و آزمون تک متغیری 5.2. تحلیل دو متغیری 5.3. تحلیل چندمتغیری 5.3.1. پذیرش اختیاری IFRS، حمایت از سرمایه گذار و مدیریت سود 5.3.2. پذیرش اجباری IFRS، حمایت از سرمایه گذار و مدیریت سود 5.3.3. بررسی سختی 5.3.3.1. پذیرش اختیاری IFRS، حمایت از سرمایه گذار و مدیریت سود 5.3.3.2. پذیرش اجباری IFRS، حمایت از سرمایه گذار و مدیریت سود 6. نتیجه گیری و خلاصه

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

چکیده – هدف: هدف این مقاله بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر مدیریت سود، قبل و بعد از پذیرش IFRS می باشد. طرح/ روش تحقیق/ رویکرد: نمونه ای متشکل از 106 شرکت عضو بورس سهام آلمان، فرانسه و بلژیک برای دوره های قبل از IFRS (2004-2000) و بعد از IFRS (2011-2006) استفاده شد. این تحقیق براساس مطالعه قیاسی بین دوره های قبل و بعداز IFRS می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت از سرمایه گذار به تبیین بهتر مدیریت سود بعد از انتقال به IFRS می پردازد. یافته ها نشان دادند که استانداردهای بین المللی و حمایت از سرمایه گذار در زمینه تبیین مدیریت سود دوره دوم گزارش مهم می باشند. اصالت/ ارزش: این تحقیق باعث افزایش نمره ای می شود که نماینده حمایت از سرمایه گذار است و چندین شاخص کلان اقتصادی را گروه بندی می کند. مقدمه: این مقاله به بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذاران بر مدیریت سود، قبل و بعد از پذیرش اجباری استاندارد گزارش مالی بین المللی (IFRS) براساس تحلیل هیئت های فرانسه، آلمانی و بلژیک می پردازد. IFRS توسط هیئت استاندارد حسابداری بین المللی (IASB) و با هدف تعیین زبان حسابداری مشترک در سراسر جهان (بال، 2006) توسعه یافت. جهانی سازی بازارهای مالی، انگیزه های قوی برای پذیرش IFRS ارائه کرده است. عامل تعیین کننده اصلی پذیرش IFRS، نیاز به بازده و اثربخشی اقتصادی است (گوئریرو و همکارانش 2012). IASB بدنبال افشاء اطلاعات حسابداری بیشتر می باشد که موید تصمیمات اقتصادی است (هوک و همکارانش 2012). هیلیارد (2013) پیشنهاد می دهد که حمایت از سرمایه گذار یکی از مهمترین مسائل IFRS می باشد. شلیفر و ویشنی (1997) و لاپورتار و همکارانش (2000) تاکید داشتند که حمایت از سرمایه گذار یک عامل تعیین کننده نهادی برای انتخاب و سیاست شرکت می باشد. بطور مشابه، تحقیقات قبلی نشان می دهند که حمایت قوی از سرمایه گذار عامل بالقوه ای می باشد که افشائ اطلاعات با کیفیت بالا را تعیین می کند (لاپورتا و همکارانش 1998، بال و همکارانش 2000، لاپورتا و همکارانش 2000، لوئز و همکارانش 2003، لاپورتا و همکارانش 2006، هوک و همکارانش 2012). لوئز و همکارانش (2003) تاکید داشتند که حمایت از سرمایه گذار دارای تاثیر معنی دار بر مدیریت سود می باشد. در این مقاله، ما حمایت از سرمایه گذار را به پذیرش IFRS اجباری و تاثیر آنها بر مدیریت سود از دیدگاه نظریه نمایندگی مرتبط می سازیم. جنسن و مک لینگ (1976) نشان می دهند که این نظریه با هدف کاهش تناقض منافع بین مدیر و سرمایه گذار می باشد. مدیر سعی در پذیرش رفتارهای فرصت طلبانه ای دارد که سود شخصی وی را براساس انتخاب حسابداری پیشنهادی توسط استانداردهای گزارشی حداکثر سازد. با این حال، این رفتار از طریق محدود کردن قدرت تصمیم گیری بر سود سرمایه گذار تاثیر می گذارد. بارت و همکارانش (2008) نشان می دهند که انعطاف پذیری ذاتی استانداردهای مبتنی بر اصول می توانند فرصت بیشتری برای مدیران جهت مدیریت سود فراهم آورند. لاتریدیس (2012) اظهار می دارد که پذیرش IFRS با هدف ارتقاء کیفیت حسابداری، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه های نمایندگی است. بدین منظور، گرکو و همکارانش (2014) تاکید داشتند که بعد از تحول به IFRS، حمایت از سرمایه گذار باعث کاهش مدیریت سود می شود. این فرضیه ارتباط بین رئیس و نماینده را محرمانه ساخته و اطلاعات حسابداری مرتبط تر می شوند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Purpose – The purpose of this paper is to examine the effect of investor protection on earnings management before and after IFRS adoption. Design/methodology/approach – A sample of 106 companies listed on Germany, France and Belgium stock markets for the pre-IFRS (2000-2004) and post-IFRS (2006-2011) periods was used. This research is based on a comparative study between the pre- and the post-IFRS periods. Findings – The results showed that investor protection better explains earnings management after the transition to IFRS. The findings revealed that international standards and investor protection are significant in jointly explaining earnings management for the second reporting period. Originality/value – The study gives rise to a score that is considered as a proxy of investor protection that regroups several macroeconomic indexes. Introduction: This paper investigates the impact of investor protection on earnings management before and after mandatory adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) based on panel analysis in France, Germany and Belgium context. IFRS was developed by the International Accounting Standard Board (IASB) with the aim to establish a common accounting language across the world (Ball, 2006). Globalization of financial markets has provided strong motives for the IFRS adoption. The principal determinant for adopting IFRS is the quest for economic efficiency and effectiveness (Guerreiro, et al., 2012). IASB seeks to release more relevant accounting information that underwrites the making economic decisions (Houqe et al., 2012). Hilliard (2013) suggests that investor protection is one of the major concerns of IFRS. Shleifer and Vishny (1997) and La Porta et al., (2000) focused that investor protection is an institutional determinant of corporate choices and policy. Similarly, prior researches provide that strong investor protection is a potential factor that determines the disclosure of high quality accounting information (La Porta et al., 1998; Ball, et al., 2000; La Porta et al., 2000; Leuz, et al., 2003; La Porta et al., 2006; Houqe et al., 2012). Leuz et al., (2003) stressed that investor protection has a significant effect on earnings management. In this paper, we associate the investor protection with mandatory IFRS adoption and their effect on earnings management from the perspective of agency theory. Jensen and Meckling (1976) reveal that this theory aims to mitigate the conflict of interest between manager and investor. Manager tries to adopt opportunistic behaviors that maximize his personal interest based on accounting choice offered by reporting standards. However, this behavior affects the investor interest by limiting his decision-making power. Barth et al., (2008) show that the inherent flexibility in principles based standards could grant greater opportunity for managers to manage earnings. Iatridis (2012) reveals that IFRS adoption aims to enhance accounting quality, mitigate informational asymmetry and reduces agency costs. In this sense, Grecco et al., (2014) focused that after transition to IFRS enforcement of investor protection reduces earnings management. This assumption makes the communication between the principal and the agent more confidents and accounting information becomes more relevant.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

بخشی از ترجمه مقاله (صفحه 14 فایل ورد ترجمه)

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله به صورت کاملا مرتب (ترجمه شکل ها و جداول به صورت کاملا مرتب)
قیمت : 46,800 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله پذیرش اجباری IFRS، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi