دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش پیچیده تعامل خانواده در مدیریت سود

عنوان فارسی

بررسی نقش پیچیده تعامل خانواده در مدیریت سود

عنوان انگلیسی

The complex role of family involvement in earnings management

کلمات کلیدی :

  مشارکت خانواده؛ مدیریت سود؛ ثروت اجتماعی/ احساسی؛ نظریه پلکان های بالاتر؛ رابطه منحنی الخط

درسهای مرتبط مدیریت سود
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2018 تعداد رفرنس مقاله : 116
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این مقاله

وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
ELSEVIER
قیمت دانلود ترجمه مقاله
38,400 تومان
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. پیشینه نظری و توسعه فرضیه 2.1. مشارکت خانواده و مدیریت درآمدها 2.2. موقعیتهای سطح C و مدیریت درآمدها: چشم‏انداز نظریه پلکان های بالاتر 2.2.1. تخصص و مدیریت درآمدها 2.2.2. تجربه و مدیریت درآمدها 2.2.3. نقش تعدیل کننده مشارکت خانواده 3. طرح تحقیق 3.1. توصیف نمونه 3.2. تعاریف متغیر 3.2.1. متغیر وابسته 3.2.2. متغیرهای مستقل 3.2.3. متغیرهای کنترل 3.3. روش تحقیق 4. یافته‏های تجربی 4.1. آمارهای توصیفی 4.2. تجزیه و تحلیل چند متغیره 5. تجزیه و تحلیل دقت 6. بحث و بررسی و نتیجه گیری 6.1. بررسی نتایج و مشارکت های نظری 6.2. پیامدهای کاربردی 6.3. محدودیتها و نقشه راهی برای تحقیقات آینده

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

بررسی نتایج و مشارکت های نظری: این مطالعه نشان می ‏دهد که تاثیر مشارکت خانواده بر روی مدیریت درآمدها یک مسئله پیچیده است که به آسانی تعیین نمی‏ شود. آنچه که حائز اهمیت است، این رابطه نمی ‏تواند به شکل مجزا بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای نظارت شرکتی اساسی تجربه و تخصص اعضای فعال در موقعیت های C مطالعه شود. روی هم رفته، ما یک رابطه U شکل معکوس بین مشارکت خانواده و اقلام تعهدی اختیاری را کشف کردیم. هنگامی که سه عضو خانواده در موقعیتهای سطح C مشارکت داشته باشند، اقلام تعهدی اختیاری مطلق بیشتر دیده می‏ شود. هرچند مشارکت اعضای خانواده باعث ایجاد یک رابطه غیر خطی با همواری درآمدها نمی‏ گردد. شرکت های خانوادگی به طرح های تشویقی همواری درآمدها مانند ریسک جابه جایی یا نقض پیمان مدیران اجرایی کمتر حساس هستند. به راستی که شرکت های خانوادگی تمایل زیادی برای ایجاد رابطه ‏های فردی و بلند مدت با مدیران اجرایی و وام دهنده ‏ها دارند (پرنسیپ، مارکاریان، پوزا، 2008). بنابراین، فرضیه 1 تا اندازه ای مورد توجه محققان قرار گرفت به ویژه هنگامی که مدیریت درآمدها به وسیله اقلام تعهدی اختیاری اندازه ‏گیری می ‏شود ولی در زمینه همواری درآمدها رد شد. این یافته‏ ها با مطالعات مربوط به تاثیر سطح های مختلف مشارکت خانواده بر روی چندین انتخاب استراتژیک به وسیله شرکت ها سازگار است (برای مثال، شاشا و همکاران، 2012 ، مافرولا و دی آمیکو، 2016). در مطالعه فعلی، مشارکت خانواده بر روی مدیریت درآمدها تاثیر متغیر بر جای می‏ گذارد (سانچز- بالستا، گارسیا- مکا، 2007 ، رازاکو و همکاران، 2016). علاوه بر آن، نتایج به دست آمده با نظریه ثروت احساسی/ اجتمایی سازگار هستند زیرا افزایش مشارکت خانواده باعث افزایش نگرانی های اعضای خانواده نسبت به از دست دادن اعتبار آنها می شود، بنابراین، تمایل آنها برای حفظ نام شان به دور از شایعات و رسوائی های حسابداری افزایش خواهد یافت (مارتینز- فِرِرو و همکاران، 2016). علاوه بر آن، همانطور که قبلا گفته شد، هرچه مشارکت اعضای خانواده بیشتر باشد، احتمال اینکه اعضای خانواده به شکل متقابل رفتارهای اقلام تعهدی اختیاری تهاجمی را کنترل کنند، بیشتر خواهد بود. همچنین ما برای پیدا کردن روابط مهم بین متغیرهای تجربه و تخصص اعضای دارای پست های سطح C و مدیریت درآمدها با شکست مواجه شدیم (فرضیه ‏های 2a و 2b ). هرچند یافته ‏های مربوط به فرضیه ‏های 2b و3b از این نظریه حمایت می‏ کند که مشارکت اعضای خانواده در موقعیت های سطح C تاثیرات بین مدیریت درآمدها و متغیرهای تجربه و تخصص را تعدیل می‏ کند. مشارکت خانواده در عمل یک نقش محدود کننده را برای تخصص جهت شناسایی اقلام تعهدی اختیاری ایفا می‏ نماید اما به نظر نمی ‏رسد که بر انگیزه ‏های شرکت برای پذیرش شیوه‏ های هموارسازی درآمدها تاثیر بگذارد (فرضیه2b). علاوه بر آن، اولویت های مدیریت درآمدهای شرکت های خانوادگی ممکن است تحت کنترل تعامل های بین اعضای خانواده و افراد مسن تر دارای پستهای سطح C قرار بگیرد. در عوض، هرچه مشغولیت کاری افراد دارای سطح C و مشارکت خانواده بیشتر باشد، برحسب اقلام تعهدی اختیاری و همواری درآمدها، شرکت ها بیشتر از شیوه ‏های مدیریت درآمدها استفاده خواهند کرد (فرضیه 3b). روی هم رفته، با ترکیب پیش‏ بینی ‏های مربوط به نظریه پلکان های بالاتر و ثروت احساسی/ اجتماعی، به این نکته پی بردیم که ویژگی های اعضای سطح C و انگیزه‏ های آنها در شرکت های خانوادگی از رابطه های مهم محسوب می ‏شوند و تعدادی شرکت خانوادگی را به وجود می‏ آورد که رفتارهای حسابداری آنها بر طبق ویژگی های فوق تغییر می ‏کند. تحقیق فعلی در سه مرحله در مورد موضوع فوق به ما کمک می ‏نماید. اولا، با استفاده از موضوع کسب وکار خانوادگی، رفتارهای حسابداری را بررسی می‏کند. دوما، با استفاده از موضوع نظارت شرکتی می ‏توان بررسی کرد که چگونه تجربه و تخصص به محدودسازی شیوه‏ های مدیریت درآمدها کمک می ‏کند و چگونه مشارکت خانواده در تعدیل ‏سازی روابط آنها نقش دارد. سوما، در این مطالعه با استفاده از دیدگاه نظری پلکان های بالاتر در مطالعات کسب و کار خانوادگی می‏ توان به پشنهادهای استیجورز و نیسکانن (2014:355) برای بررسی تاثیرات چندین ویژگی مدیریتی و مطالعه نقش هایی پاسخ داد که مدیران به شکل فردی در انتخاب های گزارش ‏دهی مالی ایفا می ‏نمایند (بامبر و همکاران، 2010).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Discussion of results and theoretical contributions: This study suggests that the effect of family involvement on earnings management is a complex issue that cannot easily be determined. Most importantly, this relationship cannot be studied in isolation without considering other fundamental corporate governance variables, such as C-suite members’ expertise and experience. Overall, we uncover an inverted U-shaped relationship between family involvement and discretionary accruals. When roughly three members of the family are involved in C-suite roles, the absolute discretionary accruals are the greatest. However, the involvement of family members does not result in a non-linear association with earnings smoothness. Family firms are less sensitive to earnings smoothness incentives, such as the risk of executives’ turnover or covenant violations. Indeed, family firms tend to establish long-term and personal relationships with their executives and lenders (Prencipe, Markarian, & Pozza, 2008). Thus, Hypothesis 1 was partially accepted; it was supported when earnings management was measured by discretionary accruals, but it was rejected in the case of earnings smoothness. These findings agree with those of studies of the effects of diverse levels of family involvement on several strategic choices by firms (e.g., Sciascia et al., 2012; Mafrolla & D’Amico, 2016). In the present study, family involvement has a varying effect on earnings management (Sánchez-Ballesta & García-Meca, 2007; Razzaque et al., 2016). Additionally, the results are consistent with socioemotional wealth considerations because higher family involvement increases family members’ concerns about possibly losing their reputations and thus increases their desire to protect their names from accounting scandals (Martínez-Ferrero et al., 2016). Furthermore, as aforesaid, the higher that the involvement of family members is, the greater that the likelihood is that family members mutually monitor aggressive discretionary accrual behaviors. In contrast, we failed to find significant relationships of the C-suite members’ expertise and experience variables with earnings management (Hypothesis 2a and Hypothesis 2b). However, the findings related to both Hypothesis 2b and Hypothesis 3b support the notion that the involvement of family members in C-suite roles moderates the effects between earnings management and the expertise and experience variables. Family involvement sets in motion the constraining role that expertise plays in detecting discretionary accruals, but it does not seem to affect the firm’s incentive to adopt earnings smoothing practices (Hypothesis 2b). Additionally, family firms’ earnings management preferences might be curbed by the interactions between family members and older persons in C-suite roles. Instead, the busier that the C-suite persons are and the higher that the family involvement is, the more likely that the firms are to revert to earnings management practices in terms of both discretionary accruals and earnings smoothness (Hypothesis 3b). Overall, by combining the predictions from socioemotional wealth and upper echelons theory, we find that the characteristics of the Csuite members and their motivations in family firms are of prominent relevance, generating a variety of family firms with accounting behaviors that change accordingly. The present work makes a threefold contribution. First, it adds to the family business literature by investigating accounting behaviors. We answer Basco’s (2013) call for research on the likely existence of non-linear relationships between family demographic variables and firm behavior in terms of accounting choices. Second, our insights add to the corporate governance literature by exploring how expertise and experience contribute to the limiting of earnings management practices and how a family’s involvement moderates its relationships. Third, the study answers Steijvers and Niskanen’s (2014: 355) suggestion to use an upper echelons theoretical perspective in family business studies to explore the effects of several managerial characteristics, as well as the call for research into the roles that individual managers play in financial reporting choices (Bamber et al., 2010).

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله به صورت کاملا مرتب (ترجمه شکل ها و جداول به صورت کاملا مرتب)
قیمت : 38,400 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش پیچیده تعامل خانواده در مدیریت سود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 15 =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi