دانلود پایان نامه ارزیابی بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت الماس

عنوان فارسی

ارزیابی بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت الماس – مزایا و چالش های استقبال از نوآوریهای مخرب در بخش های محافظه کارانه

عنوان انگلیسی

Examining the adoption of blockchain technology in the diamond industry: Benefits and challenges of embracing disruptive innovation in conservative sectors

کلمات کلیدی :

  بخش محافظه کار؛ صنعت الماس؛ نوآوری مخرب؛ فنآوری بلاکچین؛ پذیرش فنآوری

رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات پایان نامه انگلیسی : 116 دانشگاه : Linnaeus University
سال انتشار : 2023 تعداد رفرنس : 162
فرمت فایل ترجمه شده : PDF و WORD قابل ویرایش کیفیت ترجمه : تخصصی ویژه با کیفیت طلایی
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این پایان نامه

وضعیت ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
computer thesis
قیمت دانلود ترجمه پایان نامه
239,900 تومان
پایان نامه حاضر با عنوان "ارزیابی بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت الماس – مزایا و چالش های استقبال از نوآوریهای مخرب در بخش های محافظه کارانه" بصورت کاملا تخصصی توسط تیم "مهندسی کامپیوتر" فرداپیپر ترجمه شده است. اگر موضوع پایان نامه ارشد یا دکتری شما مشابه این موضوع باشد، مطالعه ی این تز کمک شایانی به شما خواهد کرد تا بتوانید به نحو احسن پروژه خود را تکمیل نمایید.
فهرست مطالب

1. مقدمه 1.1. پیشینه 1.2. بیان مساله 1.3. اهداف تحقیق 1.4. سوالات تحقیق 1.5. طرح کلی پایان نامه 2. پیشینه نظری 2.1. نوآوری های مخرب 2.2. ویژگی های نوآوری 2.3. مدل پذیرش فناوری 2.4. صنایع محافظه کار 2.4.1. مفهوم میراث صنعت 2.4.2. نوآوری ها و میراث صنعت 2.5. تکنولوژی بلاک چین 2.5.1. توزیع معماری 2.5.2. پروتکل اجماع 2.5.3. قراردادهای هوشمند 2.6. مزایا و چالش های BT 2.7. سنتز نظری 3. روش تحقیق 3.1. فلسفه و مفروضات تحقیق 3.2. رویکرد تحقیق 3.3. روش تحقیق 3.3.1. مصاحبه های نیمه ساختاریافته 3.4. جمع آوری داده ها 3.4.1. راهنمای مصاحبه 3.4.2. نمونه گیری 3.5. روش تجزیه و تحلیل داده ها 3.5.1. آماده سازی داده ها 3.5.2. تحلیل موضوعی 3.6. معیارهای کیفیت 3.7. ملاحظات اخلاقی 4. پیشینه زمینه ای 4.1. صنعت الماس و ویژگی های آن 4.2. محافظه کاری صنعت الماس 4.2.1. خاستگاه الماس و ارزش درک شده 4.2.2. 4Cها 4.3. نوآوری های مخرب و صنعت الماس 4.4. بررسی اجمالی مشارکت کنندگان 4.4.1. شرکت A 4.4.2. شرکت B 4.4.3. شرکت C 4.4.4. شرکت D 5. یافته های تجربی 5.1. پذیرش فناوری 5.1.1. محافظه کاری 5.1.2. سودمندی درک شده 5.1.3. سهولت استفاده و پیاده سازی درک شده 5.1.4. نگرش نسبت به استفاده از فناوری ها 5.1.5. قصد رفتاری برای استفاده 5.1.6. استفاده واقعی 5.2. مزایا و چالش های BT 5.2.1. مزیت نسبی 5.2.2. سازگاری 5.2.3. پیچیدگی 5.2.4. آزمایش پذیری 5.2.5. قابلیت مشاهده 6. تجزیه و تحلیل داده ها 6.1. سوابق موثر بر پذیرش نوآوری 6.2. مزایای پیاده سازی BT 6.3. چالش های پیاده سازی BT 7. راهکارها 7.1. دلالت های مدیریتی 8. نتیجه گیری 8.1. مشارکت های نظری 8.2. محدودیت ها 8.3. حدود 8.4. پیامدهای تحقیقات آینده 9. فهرست منابع پیوست 1. راهنمای مصاحبه

ترجمه چکیده

چکیده – صنایع دارای ذهنیت محافظه کارانه به بی میلی نسبت به بکارگیری فنآوری های جدید و مقاومت در برابر تغییر، مشهور هستند. کسب و کار الماس، یکی از آن نمونه هایی است که در پیاده سازی فنآوریهای مخرب مانند فنآوری بلاکچین، علیرغم مزایای بالقوه اش، با چالش هایی مواجه شده است. هدف این پایان نامه، بررسی پیش آیندهای موثر بر بکارگیری نوآوریهای مخرب در صنایع محافظه کار، با تاکید ویژه بر مزایا و چالش های استقبال از فنآوری بلاکچین در صنعت الماس، می باشد. این پایان نامه، با بکارگیری یک رویکرد پژوهشی کیفی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با چهار متخصص صنعت از شرکت های مختلف، استفاده می کند. داده های تجربی با استفاده از «مدل پذیرش فنآوری»، چارچوب های «نظریه انتشار نوآوری» و داده های زمینه ای، تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که اکثر پیشآیندها برای بکارگیری نوآوریهای مخرب در بخش های سنتی، مطلوب نیستند. دریافته شد که رقابت فرآیند بکارگیری را افزایش می دهد، درحالی که مقاومت در برابر تغییر، میراث صنعتی، عدم قطعیت و وابستگی به رهبران صنعت اثرات نامطلوبی دارند. مشاهده شد که شفافیت، اعتماد/فشار مشتری هم تاثیرات مثبت و هم منفی دارند. همچنین یافته ها نشان دادند که مزایای پیاده سازی فنآوری بلاکچین برای صنعت الماس نسبت به چالش هایش برتری دارند، با این حال، مشاهده پذیری و پیچیدگی آن از اتخاذ آن جلوگیری می کنند، زیرا بلاکچین فنآوری نسبتاً جدیدی است که هنوز برای اکثر متخصصان صنعت، درک آن دشوار است. این پایان نامه با پیوند دادن یافته ها به «مدل پذیرش فنآوری» و «نظریه انتشار نوآوری»، در پایگاه دانش مشارکت می کند و به بررسی عمیق محافظه کاری درون صنایع می پردازد و پیشآیندها را به صورت موانع و فرصت هایی برای پذیرش گسترده بلاکچین، مشخص می کند. علاوه بر آن، محققان راهکاری برای مشاهده پذیری به شکل یک استراتژی بازاریابی عمیق فراهم می کنند که هدفش ایجاد تمایز بین «الماس های بلاکچین» و الماس های طبیعی می باشد.

چکیده انگلیسی

Industries with conservative mindsets are known for being reluctant toward adoption of new technologies and resistant to change. The diamond business is one of those examples that encounter challenges in implementing disruptive innovations like blockchain technology despite its potential benefits. The purpose of this thesis is to explore the antecedents influencing adoption of disruptive innovations in conservative industries, with a particular emphasis on benefits and challenges of embracing blockchain technology in the diamond industry. Employing a qualitative research approach, this thesis utilizes semi-structured interviews with the four industry experts from different companies. The empirical data is analyzed using the Technology Acceptance Model, the Innovation Diffusion Theory frameworks, and contextual data. Findings reveal that most of the antecedents are not favorable to the adoption of disruptive innovations in traditional sectors. Competition was found to enhance the adoption process, while resistance to change, industry heritage, uncertainty, and dependency on industry leaders have unfavorable effects. Transparency, customer trust/pressure were found to have both positive and negative impacts. Findings show that benefits of blockchain technology implementation outweigh its challenges for the diamond industry, however, its observability, and complexity, hinder the adoption due to the fact blockchain is a relatively new technology that is still hard to grasp for most industry professionals. This thesis contributes to the body of knowledge by linking findings to the Technology Acceptance Model and Innovation Diffusion Theory frameworks, exploring deeply conservatism within industries, and identifying antecedents as obstacles and opportunities to widespread blockchain acceptance. Additionally, the researchers provide a solution for observability in the form of an in-depth marketing strategy, which aims at creating a differentiation between ‘blockchain diamonds’ and naturally mined diamonds.

توضیحات

این پایان نامه ابتدا با بررسی اینکه چرا اجرای نوآوری های مخرب در صنایع بواسطه طرز فکری محافظه کارانه پیچیده شده است، به نظریه ها کمک می کند. درک عمیق تری از سطح پذیرش فناوری در صنعت الماس ارائه می کند. در حالی که برخی از فناوری ‌ها پذیرفته شده و برخی دیگر پذیرفته نشده اند، اما همیشه به نظر می ‌رسید که به فناوری مورد نظر برای فایده رسانی نیاز است یا حداقل تهدیدی برای تصویر محصول اصلی صنعت، که در اینجا الماس می باشد، به شمار نمی آید. این پایان نامه از TAM الهام گرفت و با نشان دادن اینکه چرا فناوری های پایدار بیشتر از فناوری های مخرب مستعد موفقیت در صنعت الماس هستند، این نظریه را تکمیل کرد. شرکت های فعلی به عنوان ستون هایی صنایع محافظه کار تلقی می شوند. آنها دیکته می کنند که چه گرایش هایی را باید پذیرفت یا چه گرایش هایی را نباید پذیرفت. در نتیجه، فناوری ‌ها تحت شکل پایدار خود پذیرفته می ‌شوند، زیرا تنها شرکت ‌های فعلی نوآوری‌ ها را با موفقیت در صنایع خود اجرا می‌ کنند. دلیل دیگر اینکه چرا فناوری های مخرب در صنایع محافظه کار شکست می خورند نیز به دلیل ماهیت بسیار استاندارد همه فرآیندها است. در نتیجه، یا این پیاده سازی پایدار است، چرا که به راحتی در فرآیندهای فعلی شرکت های فعلی قرار می گیرد، یا مختل کننده است، به این معنی که به یک تغییر زیرساختی نیاز دارد.

علاوه بر این، تحقیقات محدودی وجود دارد که از موضع محافظه کارانه و به منظور تجزیه و تحلیل مزایا و چالش های اجرای فناوری های مخرب بر روی صنعت الماس تمرکز می نمایند. در این پایان نامه مزایا و چالش های پیاده سازی فناوری بلاکچین در صنعت الماس بر اساس IDT مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه با مشخص کردن مفهوم ناملموس بودن و آموزش، به عنوان دو عامل اصلی که برای سهولت در استفاده درک شده تأثیر می ‌گذارند، این نظریه را تکمیل می‌کند. همچنین این مطالعه با ارائه بینش بیشتر در مورد مفهوم انتشار نوآوری در حوزه TAM به IDT کمک می کند. همچنین، این نتایج صنعت را در مورد نحوه اجرای IT و انتشار کارآمدتر آگاه می کند. این امر می تواند به ذینفعانی که تمایل به پیاده سازی BT در فعالیت های خود دارند، کمک کند. در نهایت، ترکیب هر دو نظریه محققان را به این نتیجه رسانده است: نوآوری ‌های مخرب نباید در اجرای خود مختل کننده باشند، بلکه می ‌توانند شکل یک اجرای پایدار را نیز به خود بگیرند. این امر به ویژه در صنایعی با شیوه های محافظه کارانه و طولانی مدت مطرح است. به عبارت دیگر، فعالان صنعت باید بر اجرای BT به شکلی پایدار و نه مخرب تمرکز کنند.

این پایان نامه با ایجاد ارتباط بین نتایج و چارچوب TAM به مجموعه دانش اضافه می‌ کند و همچنین برای تأیید کاربردپذیری و سودمندی چارچوب، به توضیح رفتار پذیرش نوآوری در صنایع محافظه‌ کار می پردازد. یافته های تحقیق نیز با مدل IDT همسو می شود. نتیجه گیری تأکید می کند که، مطابق با مفهوم IDT در مورد عوامل اجتماعی و زمینه ای که توزیع نوآوری را هدایت می کنند، محافظه کاری صنعت و پیشایندهای مشخص شده موانعی را برای پذیرش گسترده BT ایجاد می کند.

محتوی بسته دانلودی:

فایل PDF پایان نامه انگلیسی فایل ورد قابل ویرایش (WORD) و PDF ترجمه پایان نامه به صورت کاملا مرتب ترجمه شکل ها و جداول انجام شده است
قیمت : 239,900 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پایان نامه ارزیابی بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت الماس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi