دانلود ترجمه مقاله نقش ها و اثرات الگوها در پژوهش های حسابداری

عنوان فارسی

نقش ها و اثرات الگوها در پژوهش های حسابداری

عنوان انگلیسی

The roles and effects of paradigms in accounting research

کلمات کلیدی :

  تحقیقات حسابداری؛ پارادیم و الگو؛ رشته های علمی

درسهای مرتبط حسابداری مدیریت
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2010 تعداد رفرنس مقاله : 39
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این مقاله

وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
ELSEVIER
قیمت دانلود ترجمه مقاله
14,400 تومان
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. نظریه الگو و مباحثات در مورد آن 3. با این حال چرا در مورد الگوها انتقاداتی وجود دارد؟ 4. موقعیت اصلی تحقیقات حسابداری در خصوص الگوها 5. موقعیت های دیگر در خصوص الگوها در چارچوب رشته حسابداری 6. همگنی و یا ناهمگنی الگوها 7. قبایل در جوامع پژوهشی 8. نتایج تحقیقات حسابداری مدیریت

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

2. نظریه الگو و مباحثات در مورد آن: نظریه الگو توسط توماس خان در 1962 در کتاب ساختار انقلاب علمی ارائه شد که اکنون یک کلاسیک مدرن در فلسفه علم محسوب می شود. این مفهوم اشاره به مجموعه عملیاتی دارد که معرف یک رشته علمی طی دوره خاص زمانی است. الگوها و مظاهر در خصوص موارد مختلفی به خصوص ای که چه چیزی باید مطالعه شود، چه نوع سوالات پژوهشی باید پرسیده شود و با چه روش هایی می توان این مطالعات را انجام داد و چگونه می توان این نتایج را تفسیر کرد؟ هستند. به طور خلاصه خان 1962 استدلال کرد که رشته های علمی دارای دوره های موسوم به علم نرمال زمانی که پژوهشگران به طور خونسری در قالب این الگو کار می کنند می باشند. با این حال، زیاد تعجب برانگیز نیست که یافته های پژوهشی به طرف ناهنجاری سوق داده شوند و با الگوهای فعلی برازش نداشته باشند. دیر یا زود ، یک الگوی جدید در این زمینه به وجود آمده و الگوی قبلی را به چالش خواهد کشید در باره تغییر این الگوها و مظاهر، یک سری مثال ها را می توان در رشته های مختلف یافت. یک مثال اصلی مربوط به رشته فیزیک است که تئوری انشتین در باره نسبیت جایگزین تئوری مکانیک نیوتون شد. با این تفسیر، نظریه الگوی خان و دینامیک آن ممکن است کاملا ساده به نظر برسد چرا که نوعی ایده بسیار جدید است که پراکنش زیادی در این عرصه داشته و در نهایت تبدیل به حقیقت شده است. با این حال با توسعه و ارائه این نظریه، موجب ایجاد انقلابی در فلسفه علم شد: به این معنی که ارزش پژوهشگران و جوامع اکادمیک انها نقش بسیار مهمی در شرکت های علمی ایفا می کنند. در زمینه فلسفه علم، چندین مناظره و مباحثه بعد از نظریه خان وجود داشته است: برخی از این ها اندکی بعد از انتشار کتاب خان بوجود امده اند. دیگر دوره مهم مباحثات مربوط به الگوی فوق در دهه 1990 میلادی رخ داد که موسوم به شیوع جنگ های علمی بود. این یک نبرد هوشمندانه بین پس مدرنیسم و واقع گرایان در مورد ماهیت تئوری های علمی بود. پس مدرنیسم موجودیت علم را به چالش کشیده و منجر به به وجود /امدن طیف وسیعی انتقادات در زمینه دانش علمی و تعداد رشته های علمی و نیز مطالعات علمی و فناوری شد. واق گرایان یا رئالیست ها اذعان کردند که چنین موردی به هیچ وجه صادق نیست و پس مدرنیسم ها مباحث سیاسی را با موضوعات علمی قاطی می کنند. اوج این اعتراض، انتشار کتاب گراس و لویت با عنوان خرافه بزرگ تر: بقایای اکادمیکی و مشاجره ان با علم به اوج خود رسید. فیزیکدان آلیان سوکال مقاله ای در بعد اجتماعی چاپ کرد که توسط طیف وسیعی از افراد مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله پست مدرنیسم تا حدی به سخره گرفته شد. همچنین در رابطه با انجمن تحقیقات حسابداری مباحثات و مناظرات بحث انگیزی وجود داشته است. ابتدایی ترین انها به بررسی مسئله نوع الگوها در تحقیقات حسابداری و این که ایا حسابداری یک رشته چند الگویی و چند مظهری است می پردازد. اندکی بعد مباحثاتی در خصوص تئوری حسابداری مثبت بوجود امد . اگرچه این تئوری موسوم به PAT مورد انتقاد بسیاری از محققان حسابداری قرار گرفت با این حال به عنوان مدل فکری و عملکردی برای دانشمندان حرفه حسابداری مورد توجه قرار گرفت. ماهیت چند الگویی و چند مظهری تحقیقات حسابداری به مناظرات و مباحثات تاکسونومی الگوها و مصادیق در علوم اجتماعی بر می گردد. مدیریت حسابداری اخیر با شیوه ای نوین به بررسی مباحثات علمی در مقاله زیمر من و همکاارن 2001 می پردازد که تصویر نسبتا مبهمی از تحقیقات تجربی حسابداری مدیریتی نشان داد. چندین دانشمند به این حرکت واکنش نشان داده و اذعان کردند که ارزیابی زیمر من دارای اریبی است زیرا به صورت تنگ نظرانه و سطحی نگرانه به بررسی حدسیات اسلوب شناسی و فلسفی می پردازد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

2. The notion of paradigm and debates around it - The notion of paradigm was coined by Thomas Kuhn in 1962 in his treatise “The Structure of Scientific Revolutions”, now already a modern classic in the philosophy of science. The notion refers to the set of practices that define a scientific discipline during a particular period of time. Paradigms are about several things, most notably about what is to be studied, what kind of research questions are supposed to be formulated in relation to these subjects, with what methods these studies should be conducted, and how their results should be interpreted. In short, Kuhn (1962) argued that scientific disciplines tend to have periods of “normal science”, when researchers tranquilly work ‘within the box’ of the ruling paradigm. However, it is not untypical that research findings gradually start to bring forth anomalies, which do not fit into the current paradigm and persuade researchers to start thinking ‘outside the current box’. Sooner or later a new paradigm emerges to challenge the current one and thereafter a paradigm shift becomes a possibility. A number of clear examples of paradigm shifts can be found from various disciplines. A major one comes from physics, where Einstein’s theory of relativity replaced Newtonian mechanics, positioning the latter as a particular case of a more general theory. With hindsight, Kuhn’s notions of paradigms and their dynamics may look innocent and almost self-evident, which is typical of most significantly innovative ideas once they have broken through and become ‘facts’ (Latour, 1987). However, when it was developed, it was revolutionary as it meant a major relativistic move in the philosophy of science: it implied that the values of researchers and their academic communities play a fundamental role in the scientific enterprise–it is not just neutral cognition that drives science and its development. In the philosophy of science, there have been several post-Kuhnian debates; some of them took place only a relatively short time after the publication of Kuhn’s book—e.g., those around Feyerabend (1975) and Lakatos (1977, 1978). Another notable period of paradigm-related debates was witnessed in the 1990s, when the so-called Science Wars broke out. It was a series of intellectual battles between “postmodernists” and “realists” about the nature of scientific theories. Postmodernists questioned the objectivity of science, leading to a huge variety of critiques on scientific knowledge and method in a number of disciplines, and especially in studies of science and technology (e.g., Latour and Woolgar, 1979; Latour, 1987). Realists countered that surely there is such a thing as objective scientific knowledge and that postmodernists are mixing political agendas with science. The peak of this counter-attack was the book by Gross and Levitt (1994) with the telling title: Higher Superstition: The academic left and its quarrels with science. Another more infamous peak was the so-called “Sokal affair” in 1996. Physicist Alain Sokal got a paper published in Social Text, which he subsequently (in another journal, Lingua Franca) admitted to be a pure hoax. His purpose was to ridicule postmodernists by demonstratinghow easy it is to publish pure nonsense in their journals (Sokal, 1996a,b).1 the accounting research community. The earliest of them dealt with the issue of whether there are paradigms in accounting research and, more particularly, whether accounting is actually a multi-paradigmatic discipline (Wells, 1976; Hakansson, 1978; cf. Locke and Lowe, 2008; Vollmer, 2009). A little later a debate emerged around “positive accounting theory” (PAT): a term coined by Watts and Zimmerman (1978, 1979, 1986). Although PAT was critically evaluated by several accounting researchers (e.g., Christenson, 1983; Tinker et al., 1982; Hines, 1988; Arrington and Francis, 1989; Boland and Gordon, 1996), it nevertheless managed to get a notable foothold in the thinking and operating models of numerous accounting scholars. The arguably multi-paradigmatic nature of accounting research returned to the limelight in the debate rooted in Burrell and Morgan’s (1979) taxonomy of paradigms in the social sciences (e.g. Tomkins and Groves, 1983; Chua, 1986; Tinker, 1986). A more recent management accounting focused debate followed the publication of a paper by Zimmerman (2001), which painted a relatively gloomy picture of the outputs of empirical management accounting research. Several responses were published in the European Accounting Review (No. 4, 2002), fundamentally arguing that Zimmerman’s evaluation was very biased due to the narrowness of his philosophical and methodological premises (Hopwood, 2002; Ittner and Larcker, 2002; Luft and Shields, 2002; Lukka and Mouritsen, 2002). The most recent debate within accounting research circles has dealt with the possibility and nature of straddling paradigms in accounting research (Kakkuri-Knuuttila et al., 2008a,b; Ahrens, 2008; cf. Hopper and Powell, 1985).

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

بخشی از ترجمه مقاله (صفحه 3 فایل ورد ترجمه)

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله
قیمت : 14,400 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله نقش ها و اثرات الگوها در پژوهش های حسابداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − یک =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi