دانلود ترجمه و شبیه سازی مقاله برنامه ریزی بهینه ریز شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای

عنوان فارسی

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

عنوان انگلیسی

Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

کلمات کلیدی :

  برنامه ریزی بهینه ، قیمت براساس فرکانس ، دسترس پذیری ، ریزشبکه

درسهای مرتبط انرژی های نو ، بازار برق ،شبکه های هوشمند ، بهره برداری از سیستمهای قدرت
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2013 تعداد رفرنس مقاله : 26
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
شبیه سازی مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل شبیه سازی را دانلود کنید وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
الزویر
قیمت دانلود ترجمه مقاله
48,800 تومان
فهرست مطالب

1.مقدمه 2. قیمت گذاری مبتنی بر فرکانس 3. فرمولاسیون مسئله 4. استراتژی بهره برداری از واحد آبی تلمبه ذخیره ای 5. راه حل الگوریتم و پیاده سازی آن 6. سیستم آزمون و نتایج 7. نتیجه گیری

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

این مقاله یک فرمول جدید برای به حداکثر رساندن سود بهره برداری یک میکرو گرید متصل به سیستم هیبریدی با نیروگاه بادی و واحد آبی تلمبه ذخیره ای برای یک روز قبل بازار برق در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس ارائه می دهد. مکانیزم قیمت گذاری در هند تحت فرکانس ، براساس قیمت گذاری برای تبادل انرژی سازگار برمبنای ساختار نرخ تعرفه در دسترس (ABT) و پرداخت برای انحراف از برنامه می باشد.به عنوان مثال هزینه انحراف از برنامه ریزی تبادل انرژی (UI) ، با فرکانس حاکم برشبکه ارتباط معکوس دارد. در این کار، یک سیستم قدرت کوچک به عنوان میکرو گرید در نظر گرفته می شود و انتظار می رود که سیستم هیبریدی درارتباط با میکرو گرید نقش حفظ فرکانس را برای میکرو گرید بازی کند. نقش دوگانه واحد تلمبه ذخیره ای برای به حداقل رساندن فلوی UI و به حداکثر رساندن سود سیستم با مشارکت در کنترل فرکانس بر اساس قیمت انرژی است. عدم قطعیت در پیش بینی باد و بارها در نظر گرفته شده است. برنامه زمانی بهره برداری بهینه از واحد PSH در هماهنگی با نیروگاه بادی بررسی شده است. بهینه سازی ذخیره آب در دسترس از واحد تلمبه ذخیره ای انجام شده است. یک الگوریتم بهینه سازی پیشنهاد شده و با استفاده از الگوریتم کلنی زنبور عسل مصنوعی حل می شود. استراتژی های راه حل از روش پیشنهادی برای بکارگیری واحد تلمبه ذخیره ای توسط سیستم هیبریدی است. اثر حجم آب ذخیره سازی اولیه بر روی عملکرد سیستم هیبریدی نیز بررسی شده است. این نشان می دهد که واحدهای PSH درعمل به سادگی نمی تواند کاهش و یا مازاد تولید واحدهای بادی را در یک سیستم قیمت گذاری مبتنی بر فرکانس جبران کند.درعوض، واحدهای تلمبه ذخیره ای باید با استفاده از دوره های قیمت پایین سود سیستم ترکیبی را به حداکثر برسانند. سناریوهای مدیریت انرژی ساعتی از سیستم هیبریدی با میکرو گرید گزارش و مطالعات موردی عددی در برنامه ریزی واحد PSH نشان دهنده اثربخشی رویکرد ارائه شده است.

نمونه متن انگلیسی مقاله

This paper presents a new formulation to maximize the operational profit of a micro grid connected hybrid system having wind farm and pumped storage unit for a day ahead electricity market in a frequency based pricing environment. Under frequency based pricing mechanism in India, the pricing for energy exchange is adaptive as per Availability Based Tariff (ABT) rate structure and the payment for deviation from schedule, i.e. Unscheduled Interchange (UI) charge is inversely proportional to the prevailing grid frequency. In this work, a small power system is considered as micro grid and it is expected that the hybrid system connected with the micro grid has a role to play to maintain the micro grid frequency. The pump storage hydro plant is operated to serve the dual role of minimizing the UI flow and maximizing the system economy by participating in frequency control based on energy price. The uncertainties in wind power prediction and loads are considered. The optimum operating schedule of PSH unit in coordination with wind farm is investigated. The optimization is performed by utilizing the water storage availability of pump storage hydro unit. An optimization algorithm is proposed and solved using Artificial Bee Colony algorithm. The solution of the proposed approach gives the strategies to be followed by the hybrid system to operate its pump storage unit. The effect of the initial storage water volume on the performance of the hybrid system has also been investigated. It reveals that the PSH units would not operate simply to compensate for the short fall or the surplus generation of the wind units in a frequency based pricing system. Rather, the pump storage units should take the advantage of the low price periods to maximize the profit of the hybrid system. The hourly energy management scenarios of the hybrid system with the micro grid are reported and the numerical case studies on PSH plant scheduling demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

برنامه ریزی بهینه ریز شبکه ( میکروگرید ) متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای

این محصول علاوه بر ترجمه روان و تخصصی مقاله ذکر شده ، حاوی یک فایل پاورپوینت کامل و آماده جهت ارائه در کلاس می باشد. موضوعات بحث شده در این مقاله (ریز شبکه ها، نیروگاههای آبی-تلمبه ذخیره ای، بازار برق و . . . )کاملا جدید و به روز می باشند و مناسب برای ارائه به عنوان پروژه درسی وهمچنین مقاله پایه درس سمینار است.

ریز شبکه

برنامه ریزی بهینه ریزشبکه

یک ریزشبکه به دو صورت مورد بهره برداری قرار می گیرد:

1- بهره برداری از ریزشبکه به صورت مستقل از شبکه :

در این حالت ریزشبکه از شبکه اصلی مستقل بوده و در بهره برداری ریزشبکه ، انرژی الکتریکی بین ریزشبکه و شبکه اصلی تبادلی صورت نمی گیرد. میزان اقتصادی بودن این نوع بهره برداری وابسته به فاصله و تعداد بارهای موجود در ریز شبکه است.

2- بهره برداری از ریزشبکه به صورت متصل به شبکه:

در این حالت ریز شبکه به شبکه اصلی وصل بوده و تبادل انرژی الکتریکی بین آنها صورت می گیرد. در این حالت زمانیکه انرژی تولید ریزشبکه از میزان مصرفی بارهای خود کمتر باشد، می تواند از شبکه اصلی درخواست انرژی الکتریکی کند و هر موقع تولید اضافی داشته باشد می تواند مابقی را به شبکه اصلی انتقال دهد و در برنامه ریزی بهره برداری شرکت کند.

برنامه ریزی بهینه ریزشبکه متصل به نیروگاه بادی-آبی

با افزایش آگاهی های زیست محیطی و مقررات سخت در نگرانی های زیست محیطی، تولید انرژی پاک، ارزان و بهره برداری از آن ، توجه بیش از پیش در طول چند سال گذشته را به خود جلب کرده است. رشد مداوم در استفاده از انواع مختلفی از انرژی منابع تجدید پذیر (RES) در بسیاری از کشورهای سراسر جهان وجود دارد. هدف اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید برق به روشهای مرسوم ( ژنراتورهای الکتریکی معمولی است ) می باشد. برای برآورده کردن هدف قطع انتشار آلاینده ها،باید تلاش کرد تا نفوذ منابع تولید پراکنده به شبکه های برق را به حداکثر رسانده شود. قدرت باد به طور گسترده استفاده می شود و منبع قابل قبول انرژی تجدید پذیر است. تولید برق تا حد زیادی به سرعت باد بستگی دارد. بنابراین عدم قطعیت و نوسانات (بی ثباتی) مرتبط با تولید برق از انرژی باد وجود دارد. برای جبران عدم قطعیت سیستم تولید باد ، از واحد آبی تلمبه ذخیره ای یا باتری ذخیره در هماهنگی با نیروگاه بادی استفاده می شود که درمنابع مختلف گزارش شده است. استفاده از واحد آبی تلمبه ذخیره ای   (PSH ) در هماهنگی با نیروگاه بادی به یک راه حل جذاب تبدیل شده است. در این مقاله نیز که شبیه سازی آن در برنامه GAMS صورت گرفته است به برنامه ریزی ریز شبکه متصل به نیروگاه بادی-آبی پرداخته شده است.  این مقاله بر حداکثر کردن سود یک میکروگرید متصل به سیستم هیبریدی برای یک روز قبل بازار برق بر اساس ساختار قیمت گذاری مبتنی برفرکانس متمرکز است. سیستم ترکیبی متشکل از یک مزرعه بادی و یک واحد آبی تلمبه ذخیره ای می باشد. در این کار، یک سیستم قدرت کوچک به عنوان ریزشبکه در نظر گرفته شده و انتظار می رود که یک سیستم هیبریدی در ارتباط با میکرو شبکه نقش حفظ فرکانس ریزشبکه را بازی کند.

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله پاورپوینت زیبا شبیه سازی مقاله در برنامه GAMS
قیمت : 48,800 تومان

نقد و بررسی‌ها

 1. صابر

  سلام خسته نباشید
  در این پروژه برای شبیه سازی از چه نرم افزاری استفاده شده؟

  • مرتضی موسی زاده

   سلام وقت بخیر
   شبیه سازی این مقاله در محیط نرم افزار گمز (GAMS) انجام شده
   در صورت داشتن سوالات بیشتر هم می تونین با واحد پشتیبانی تماس حاصل کنید
   با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 11 =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi