دانلود شبیه سازی و ترجمه مقاله بهینه سازی چند معیاره ی یک سیستم CCHP میکرو خورشیدی – زمین گرمایی

عنوان فارسی

بهینه سازی چند معیاره ی یک سیستم CCHP میکرو خورشیدی – زمین گرمایی با استفاده از نانوسیال آب / CuO بر اساس مفاهیم اکسرژی، اکسرژی – اقتصادی و اکسرژی – محیطی

عنوان انگلیسی

Multi-criteria optimization of a micro solar-geothermal CCHP system applying water/CuO nanofluid based on exergy, exergoeconomic and exergoenvironmental concepts

کلمات کلیدی :

  کلکتور صفحه مسطح، چرخه ی رنکین آلی، تبرید اجکتور، نانو سیال آب / CuO، اثرات محیطی، NSGA-II.

درسهای مرتبط انرژی های نو
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 60 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2016 تعداد رفرنس مقاله : 61
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این مقاله

وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
الزویر
قیمت دانلود ترجمه مقاله
36,000 تومان
فهرست مطالب

1- مقدمه 2- توصیف سیستم 3- انتخاب سیال کاری 4- متدولوژی 5- معیار عملکرد 6- اعتبار سنجی مدل سازی 7- نتایج و بحث 8- نتیجه گیری

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

چکیده هدف اصلی از مطالعه ی حاضر، انجام آنالیز ترمودینامیکی، اقتصادی و محیطی یک چرخه ی سرمایشی، گرمایشی و توان ترکیبی محرک خورشیدی – زمین گرمایی (CCHP) ادغام شده با کلکتور صفحه مسطح حاوی نانو سیال اکسید آب / مس (CuO) به صورت جذب متوسط است. دوازده پارانتر اصلی به صورت متغیرهای تصمیم سیستم مطلوب انتخاب شدند، در حالی که راندمان اکسرژیتیک روزانه، نرخ کل هزینه ی تولید و تأثیر محیطی کل محصول مربوط به نرخ اکسرژی به صورت سه تابع هدف اصلی انتخاب شد، NSGA-II (الگوریتم ژنتیکی نوع غیر غالب - II) به صورت جداگانه جهت به دست آوردن راه حل های بهینه ی نهایی در بهینه سازی چند هدفه ی سیستم مطلوب برای چهار سیال شامل R134a، R423A، R1234ze، و R134yf از نقطه نظر، اکسرژی، اکسرژی اقتصادی و اکسرژی محیطی، به کار گرفته شدند. بر اساس خروجی های بهینه ی چند هدفه، R1234ze بهترین سیال با نرخ تأثیر محیطی محصول 36.82 Pts/h می باشد، طوری که کسر حجمی ماکزیمم نانوذرات و مینیمم زاویه ی شیب کلکتور مورد نیاز است. علاوه بر این، R423A با نرخ هزینه ی محصول مینیمم 4496 $/year، بهترین سال در ناحیه ی کلکلتور مورد نظر محسوب می گردد. علاوه بر این، R134a، بهترین سیال با راندمان اکسرژیتیک روزانه ی 4.194% محسوب می گردد طوری که کمترین کسر حجمی نانوذرات را در مقایسه با دیگر سیال های مورد مطالعه، نیاز دارد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

The main objective of the present study is to perform the thermodynamic, economic and environmental analyses of a solar-geothermal driven combined cooling, heating and power (CCHP) cycle integrated with flat plat collectors containing water/copper oxide (CuO) nanofluid as the absorbing medium. Twelve main parameters are selected as the decision variables of the desired system while the daily exergetic efficiency, total product cost rate and total product environmental impact associated with exergy rate are chosen as the three main objective functions. NSGA-II (Non-dominated Sort Genetic Algorithm-II) is individually applied to obtain the final optimal solutions in the multi-objective optimization of the desired system for four working fluids including R134a, R423A, R1234ze and R134yf from the exergy, exergoeconomic and exergoenviromental points of view. Based on the multi-objective optimization outcomes, R1234ze is the best fluid with 36.82 Pts/h total product environmental impact rate so that the maximum nanoparticles volume fraction and minimum collector tilt angle are required. Moreover, R423A with the minimum total product cost rate of 4496 $/year is the best fluid at which minimum collector area is needed. Furthermore, R134a is the best fluid with 4.194% daily exergetic efficiency so that the minimum nanoparticle volume fraction is required compared with other studied fluids.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

 

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله
قیمت : 36,000 تومان

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi