دانلود ترجمه مقاله اینترنت اشیا (IoT) و تاثیر آن بر زنجیره تامین

عنوان فارسی

اینترنت اشیا (IoT) و تاثیر آن بر زنجیره تامین: چارچوبی برای ساخت سیستم های هوشمند، ایمن و کارآمد

عنوان انگلیسی

Internet of Things (IoT) and its impact on supply chain: A framework for building smart, secure and efficient systems

کلمات کلیدی :

  مدیریت زنجیره تامین (SCM)؛ اینترنت اشیا (IoT)؛ شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)؛ تصمیم گیری چند معیاری (MCDM)؛ روش دیمتل (DEMATEL)؛ فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)؛ مجموعه نوتروزوفیک

درسهای مرتبط اینترنت اشیا
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2018 تعداد رفرنس مقاله : 65
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد وضعیت ترجمه مقاله : انجام نشده است.
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. مروری بر مقالات 3. اینترنت اشیا (IoT) و مدیریت زنجیره تامین 4. چارچوب پیشنهادی مدیریت زنجیره تامین هوشمند 5. مدل یکپارچه روش های AHP و DEMATEL نوتروزوفیک برای ارزیابی معیار امنیت در سیستم SCM 6. تحلیل تجربی 7. نتیجه گیری و جهت گیری های آتی

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

چکیده – زنجیره های تامین سنتی با چالش های مختلفی مانند مشکلات عدم قطعیت ، هزینه ، پیچیدگی و آسیب پذیری مواجه هستند. برای غلبه بر این مشکلات زنجیره های تأمین باید هوشمندتر باشند. برای ایجاد زیرساخت های هوشمند در مقیاس وسیع برای ادغام داده ها ، اطلاعات، محصولات، اشیا فیزیکی و تمام فرآیندهای زنجیره تامین، از اینترنت اشیا (IOT) در مدیریت زنجیره تأمین (SCM) از طریق ایجاد یک سیستم هوشمند و ایمن SCM استفاده نمودیم. همچنین وب سایتی را برای تأمین کنندگان و مدیران طراحی نموده ایم. ما جریان محصولات را در هر مرحله از مدیریت زنجیره تأمین از طریق فناوری شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) ردیابی نمودیم. هر محصول به برچسب RFID متصل شده و از طریقRFID خوان و ESP8266 در هر مرحله از مدیریت زنجیره تأمین اسکن می شود. پس از اسکن برچسب ، شناسه برچسب را در پایگاه داده ذخیره می کنیم. کلیه اطلاعات مربوط به محصولات توسط تأمین کنندگان وارد شده و سپس برای مدیران بارگذاری می شود. در سیستم ما ، تأمین کننده و مدیر اطلاعات کاملی را از دوره عمر محصولات بدست می آورند و این امر به شفافیت مدیریت زنجیره تأمین کمک می کند. برای ارزیابی معیارهای امنیتی سیستم پیشنهادی مدیریت زنجیره تأمین ، چارچوبی ارائه شد كه تکنیک روش آزمایش و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری نوتروزفیک (N-DEMATEL) را با روند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) ادغام می کند. تکنیک روش آزمایش و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری نوتروزفیک (N-DEMATEL) برای استنباط روابط متقابل علت و معلولی از معیارهای الزامات امنیتی هوشمند زنجیره تأمین استفاده می کند. بسته به اطلاعات به دست آمده از(N-DEMATEL)، AHP نوتروزفیک برای محاسبه اثر معیارها و زیرمعیارها استفاده می شود. سپس چارچوب یکپارچه به محققان و شاغلان به طراحی سیستم ایمن زنجیره های تأمین کمک می کند. ما برای مقابله موثر با اطلاعات مبهم ، نامشخص و ناقص ، DEMATEL و AHP را در محیط نوتروزفیک ارائه نمودیم. بنابراین سیستم پیشنهادی مدیریت زنجیره تامین می تواند تمام چالشهای SCM سنتی را برطرف کرده و محیط امن فرآیندهای SCM را فراهم کند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

The traditional supply chains faces several challenges such as uncertainty, cost, complexity and vulnerable problems. To overcome these problems the supply chains must be more smarter. For establishing a large-scale of smart infrastructure to merge data, information, products, physical objects and all processes of supply chain, we applies the internet of things (IOT) in supply chain management (SCM) through building a smart and secure system of SCM. We have prepared a website for suppliers and managers. We tracked the flow of products at each stage in supply chain management through the Radio Frequency Identification (RFID) technology. Each product attached with RFID tag and scanned through RFID reader and ESP8266 at each phase of supply chain management. After scanning the tag we stores tag id in the database. All information about products will be entered by suppliers and then uploaded to managers. In our system the supplier and manager gets perfect information of the entire life cycle of goods, and this will achieve transparency of supply chain management. For assessing security criteria of proposed system of supply chain management, we also proposed a framework which integrates neutrosophic Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (N-DEMATEL) technique with analytic hierarchy process (AHP). The neutrosophic Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (N-DEMATEL) technique is utilized to infer cause and effect interrelationships among criteria of smart supply chain security requirements. Depending on obtained information from (N-DEMATEL) the neutrosophic AHP is utilized to calculate weight of criteria and sub-criteria. Then the integrated framework will help researchers and practitioners to design secure system of supply chains. We presented DEMATEL and AHP in neutrosophic environment to deal effectively with vague, uncertain and incomplete information. So the proposed system of supply chain management will be able to overcome all challenges of traditional SCM and provide secure environment of SCM processes.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi