محمد امین قلی پور

نام مترجم

محمد امین قلی پور

نمونه متن انگلیسی 1:

Prolactin is best known for its effects of stimulating mammary gland and lactogenesis. However prolactin is a pleiotropic hormone that is able to affect several physiological functions ,including fertility. Prolactin receptors are widely expressed in several tissues,including several brain regions and reproductive tract organs. PRLRs may exert prolactin's functions through several signaling pathways,although the recruitment of the signal transducer and activator of transcription 5 causes most of the known effects of prolactin.

ترجمه متن انگلیسی 1:

پرولاکتین بیشتر برای تاثیراتش در تحریک کردن رشد غدد پستان و شیر سازی شناخته می شود؛هرچند که پرولاکتین هورمونی چندگانه میباشد که قادر است در فعالیت های فیزیولوژیکی متعددی از جمله باروری تاثیر گذار باشد. گیرنده های هورمون پرولاکتین،در بافت های مختلفی از جمله(بافت های)نواحی ای از مغز ونیز اندام های دستگاه تولید مثل پراکنده شده اند.گیرنده های پرولاکتین می توانند فعالیتهای پرولاکتین را از طریق مسیر های سیگنالینگ مختلفی به کار اندازند.هرچند که به کار گیری مبدل سیگنال وفعال کننده رونویسی 5(STAST5)سبب بیشتر تاثیرات شناخته شده از پرولاکتین می شود.

نمونه متن انگلیسی 2:

Traffic congestion affects people throughout the world.Traffic jams cause smog in dozens of cities across the world. In the US,commuters spend an average of a full working week each year sitting in traffic jams,accounting to the Texas Transportation Institute.While alternative ways of getting around are are available,most most people still choose their cars because they are looking for convenience,comfort and privacy.

ترجمه متن انگلیسی 2:

تراکم ترافیک بر مردم سرتاسر جهان تاثیر می گذارد. مسدودیت های ناشی از ترافیک سبب ایجاد هوای آلوده در بسیاری از شهرهادر سرتاسر جهان می شود. براساس گزارش سازمان حمل ونقل تگزاس،در امریکا سالیانه مسافران به طور متوسط،یک هفته کاری کامل را صرف ماندن در مسدودیت های ناشی از ترافیک میکنند.درحالی که راه های دیگری برای نقل مکان کردن وجود دارد،بیشتر مردم هنوز (استفاده)از ماشین هایشان را بر می گزینند.چراکه انها خواهان اسودگی،راحتی،حریم شخصی می باشند.

نمونه متن انگلیسی 3:

DNA profiles offer police a new way to fight crime.from any part of a person's body, aDNA profile can be identified. The development of the DNA profile has helped police identify criminals with grate accuracy.

ترجمه متن انگلیسی 3:

برش های دی ان ای به پلیس یک راه جدید مبارزه با جرائم،ارائه کرده است.از هر بخش از بدن یک انسان یک برش دی ان ای می تواند شناسایی شود.توسعه برش دادن دی ان ای ،به پلیس کمک کرده است مجرمان را با دقت بسیار زیادی شناسایی کند

مقالات ترجمه شده

آموزش برنامه نویسی

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی ترجمه و شبیه سازی مقاله

قیمت ترجمه و شبیه سازی مقاله

با توجه به تجربه ی ما در امر شبیه سازی مقالات با نرم افزارهای متلب، پی اس کد، گمز و سایر نرم افزارهای علمی و همچنین تجربه ی چندین ساله در امر ترجمه  مقالات، تصمیم گرفتیم در این دو زمینه کمکی هر چند ناقابل برای دانشجویان به ارمغان آوریم. همه ی مقالات در سایت قرار داده شده که برخی از آنها ترجمه و شبیه سازی آماده دارند که قیمتی بین 20 تا 30 هزار تومان به فروش می رسند. برخی از مقالات نیز که ترجمه و شبیه سازی ندارند، می توانید سفارش دهید تا همکاران ما در اسرع وقت اقدام به تهیه آن کرده و در موعد مقرر تحویل شما دهند.