حمیده سلطانی گردفرامرزی

نام مترجم

حمیده سلطانی گردفرامرزی

نمونه متن انگلیسی 1:

This paper reflects on purchasing & supply management (PSM) research in an industrial marketing perspective, using Industrial Marketing Management (IMM) as a proxy. A systematic review of IMM papers is conducted, demonstrating that a large and growing number of PSM papers have been published in IMM and that a large proportion of these rely on the IMP Interaction Approach as theoretical perspective. The paper discusses themes of PSM research and proposes three avenues of future PSM research for industrial marketing scholars: 1) theorizing on the concept of supply networks, 2) revisiting the notion of managing supply networks and 3) debating established “best practices” in PSM. The proposal is therefore to dedicate more research to develop further theory on supply networks and how to manage within supply networks, because there is a surprising lack of conceptual clarity as to the meaning of supply networks and the notion of managing supply networks. The paper argues that as increasing supply net- work complexity and risks, especially concerning sustainability, requires new thinking about how best to influence and manage supply networks.

ترجمه متن انگلیسی 1:

چکیده - این مقاله پژوهشهای مدیریت تامین و خرید(PSM) از دیدگاه بازاریابی صنعتی تحت نمایندگی مدیریت بازاریابی صنعتی(IMM) را منعکس میکند. تحت بررسی اصولی و سیستماتیکی که بر روی مقالات مدیریت بازاریابی صنعتی انجام شد، مشخص گردید که تعداد زیاد و در حال رشد مقالات مدیریت تامین و خرید در زمینه مدیریت بازاریابی صنعتی بوده و رویکرد علمی اتخاذ شده در بسیاری از آنها رویکرد متقابل بازاریابی صنعتی و خرید ( IMP) است. این مقاله زمینه های پژوهشی مدیریت تامین و خرید را مورد بررسی قرار داده و سه راهکار جهت تحقیقات آینده مدیریت تامین و خرید برای محققان بازاریابی صنعتی پیشنهاد میدهد: 1) تحقیقات نظری مربوط به مفهوم شبکه های عرضه، 2) بازبینی مفهوم مدیریت شبکه های عرضه و 3) بررسی بهترین روش های موجود در زمینه مدیریت تامین و خرید. بنابراین، به دلیل کمبود قابل توجه اطلاعات در زمینه مفاهیم شبکه های عرضه و ماهیت مدیریت این شبکه ها، این مقاله پیشنهاداتی را در رابطه با انجام پژوهش های بیشتر جهت توسعه نظریه های بیشتر در زمینه شبکه های عرضه و نحوه مدیریت این شبکه ها ارائه می دهد. این مقاله بر این باور است که افزایش پیچیدگی شبکه عرضه و خطرات آن به ویژه نگرانی درباره پایداری این شبکه ها سبب می گردد نیاز به تفکرات جدید درباره چگونگی تاثیر این شبکه ها و مفاهیم آنها نیز افزایش یابد.

نمونه متن انگلیسی 2:

ترجمه متن انگلیسی 2:

نمونه متن انگلیسی 3:

ترجمه متن انگلیسی 3:

مقالات ترجمه شده

آموزش برنامه نویسی

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی ترجمه و شبیه سازی مقاله

تماس با پشتیبانی

قیمت ترجمه و شبیه سازی مقاله

با توجه به تجربه ی ما در امر شبیه سازی مقالات با نرم افزارهای متلب، پی اس کد، گمز و سایر نرم افزارهای علمی و همچنین تجربه ی چندین ساله در امر ترجمه  مقالات، تصمیم گرفتیم در این دو زمینه کمکی هر چند ناقابل برای دانشجویان به ارمغان آوریم. همه ی مقالات در سایت قرار داده شده که برخی از آنها ترجمه و شبیه سازی آماده دارند که قیمتی بین 20 تا 30 هزار تومان به فروش می رسند. برخی از مقالات نیز که ترجمه و شبیه سازی ندارند، می توانید سفارش دهید تا همکاران ما در اسرع وقت اقدام به تهیه آن کرده و در موعد مقرر تحویل شما دهند.