بهمن قبادیان

نام مترجم

بهمن قبادیان

نمونه متن انگلیسی 1:

The next step will be the recognition of the economic importance of domestic compared to international tourism. The respective environmental impacts with a specific focus on GHG emissions of domestic compared to international tourism will be subject of our research as well.

ترجمه متن انگلیسی 1:

گام بعدي تشخيص اهميت اقتصادي گردشگري داخلي در مقايسه با گردشگري بين‌المللي خواهد بود. تاثيرات زيست محيطي با تمركزي ويژه بر انتشار گازهاي گلخانه‌اي گردشگري داخلي در مقايسه با گردشگري بين‌المللي نيز موضوع تحقيق ما خواهد بود.

نمونه متن انگلیسی 2:

Therefore, we seek to look into how the mindsets of people lead to specific sets of economic and political organisation for tourism currently and look at trends to determine whether the trajectory is sustainable or it appears that certain events/developments may derail the trajectory.

ترجمه متن انگلیسی 2:

بنابراين بر آنيم تا ببينيم چگونه ساختار فكري افراد در دوران معاصر منجر به پيدايش سمت و سوي اقتصادي و سياسي خاصي براي گردشگري شده و نيز گرايش‌هايي را بررسي كنيم كه تعيين مي‌كنند آيا [توسعه گردشگري] خط سيري پايدار را دنبال مي‌كند يا اينكه همان‌طور كه به نظر مي‌رسد پيشرفت‌ها يا رويدادهاي خاصي اين خط سير را از مسير منحرف مي‌سازند.

نمونه متن انگلیسی 3:

ترجمه متن انگلیسی 3:

مقالات ترجمه شده

آموزش برنامه نویسی

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی ترجمه و شبیه سازی مقاله

تماس با پشتیبانی

قیمت ترجمه و شبیه سازی مقاله

با توجه به تجربه ی ما در امر شبیه سازی مقالات با نرم افزارهای متلب، پی اس کد، گمز و سایر نرم افزارهای علمی و همچنین تجربه ی چندین ساله در امر ترجمه  مقالات، تصمیم گرفتیم در این دو زمینه کمکی هر چند ناقابل برای دانشجویان به ارمغان آوریم. همه ی مقالات در سایت قرار داده شده که برخی از آنها ترجمه و شبیه سازی آماده دارند که قیمتی بین 20 تا 30 هزار تومان به فروش می رسند. برخی از مقالات نیز که ترجمه و شبیه سازی ندارند، می توانید سفارش دهید تا همکاران ما در اسرع وقت اقدام به تهیه آن کرده و در موعد مقرر تحویل شما دهند.